A tangible tribute to your family killed.

 I still find them, daily, these shocking shrapnels in the Ypres clay.

 Fatal witnesses of the pain and the immense grief it caused between 1914 and 1918.

 This lethal lead bullets, from anonymous arms, revives in this promise of peace.

 The suffering of war, re-melted into love for whom we mourn today.

 This unnamed, murderous ammunition, found in the mutilated fields of Flanders,

 can become a very personal memento for you:  

 let me know where your (Grand) father or Uncle fought.

 There is where I will go in search for bullets and send you a

 Message in a Poppy with the correct latitude and longitude of the location.

 You will receive this with my personal authenticity guarantee.

  Een tastbaar eerbetoon aan uw gesneuveld familielid.

                                                                                                                         

 Dagelijks nog vind ik de gruwelijke granaatkartels in de Ieperse klei.

 Fatale getuigen, die tussen 1914 en 1918, enkel pijn en immens verdriet veroorzaakten.

 Ditzelfde lood uit een dodelijk wapen herleeft in deze boodschap van vrede.                                      

 Het leed van de oorlog, hersmolten tot liefde voor wie wij vandaag betreuren.

 Deze naamloze, moordende munitie, gevonden in een stukgeschoten land, kan voor u een heel 

 persoonlijk aandenken worden:          

 laat mij weten waar uw (Groot)vader of –Oom gestreden heeft.                                              

 Op die Vlaamse akkers  ga ik op zoek en lever je een                                                        

 Message in a Poppy met de correcte lengte- en breedtegraad van de vindplaats.

 U ontvangt dit met mijn persoonlijke echtheidsgarantie.

Jan.