top of page

About me

 

EN

 

If you think trench art is a thing of the past, think again. I use the debris of war to create meaningful objects of artistic value. My best known project is ‘A message in a Poppy’. Using the lead from shrapnel, found on a particular spot (for instance, where your relative fought), I creates personalized poppy pins. A document stating where the shrapnel used was found accompanies the object. ( a very personal project for those who lost a relative in ww1 )

Now i started a new project using sleepers from First World War railway tracks. 129 sleepers will be given a face as a silent whitness of what happened during WW I in our region.Sleepers were used to make railway tracks so that soldiers could bring efficiently munition, weapons, food and troops to the battlefields. After the war, farmers used the sleepers to fence their fields. Now i uses them to carve 129 faces  of anonymous soldiers from 129 countries that were involved in the Great War. Some of the sleepers still contain bullets or shrapnel fragments. I clean the sleepers and carves a subtle human faces on one of its ends. The sleepers retain all ‘scars’ from the war such as nails, screws, impact marks. In some cases bullets or shrapnel is still clearly visibly lodged inside the wood. I hopes to be able to mount exhibitions from Faces of War in Belgium, France, the UK and elsewhere.   Those with an interest in my projects - can send an email to amessageinapoppy@hotmail.com

NL
Als je denkt dat trench art tot het verleden behoort, denk dan nog eens goed na. Ik gebruik het puin van oorlog om betekenisvolle objecten van artistieke waarde te creëren. Mijn bekendste project is ‘A message in a Poppy’. Met behulp van het lood van granaatscherven, gevonden op een bepaalde plek (bijvoorbeeld waar je familielid vocht), maak ik gepersonaliseerde klaprozen. Bij het object hoort een document waarin staat waar de gebruikte granaatscherven zijn gevonden. (een heel persoonlijk project voor degenen die een familielid hebben verloren in WO1) 
Nu ben ik een nieuw project begonnen met dwarsliggers van spoorlijnen uit de Eerste Wereldoorlog. 129 slapers krijgen een gezicht als stille getuigenis van wat er tijdens WO I in onze regio is gebeurd. Dwarsliggers werden gebruikt om spoorlijnen te maken zodat soldaten efficiënt munitie, wapens, voedsel en troepen naar de slagvelden konden brengen. Na de oorlog gebruikten boeren de dwarsliggers om hun velden af te schermen. Nu gebruik ik ze om 129 gezichten te snijden van anonieme soldaten uit 129 landen die betrokken waren bij de Grote Oorlog. Sommige bielzen bevatten nog steeds kogels of granaatscherven. Ik maak de bielzen schoon en snij een subtiel menselijk gezicht op een van de uiteinden. De bielzen behouden alle ‘littekens’ uit de oorlog, zoals spijkers, schroeven, inslagsporen. In sommige gevallen zitten kogels of granaatscherven nog duidelijk zichtbaar in het hout. Ik hoop tentoonstellingen te kunnen organiseren van Faces of War in België, Frankrijk, het VK en elders. Degenen die geïnteresseerd zijn in mijn projecten - kunnen een e-mail sturen naar amessageinapoppy@hotmail.com

 

 

Jan, 

bottom of page